Tuần hành khổng lồ phản đối các cuộc tấn công khủng bố ở Paris

Một cuộc tuần hành khổng lồ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới diễn ra ở Paris nhằm phản đối các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp khiến 17 người vô tội thiệt mạng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment