Tự ý nghỉ việc, bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng

Cho rằng công việc không phù hợp, Anh đã tự ý nghỉ việc nên TAND TP Đà Nẵng buộc học viên này phải bồi thường cho nhà nước gần 2 tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment