Từ chối đặt hàng, tăng phí trước ngày Thứ sáu đen

Một số dịch vụ đặt hàng từ Mỹ về Việt Nam sát ngày Black Friday đã từ chối khách vì quá tải. Nhiều nơi tăng mức phí vận chuyển 20-30% cho những món hàng được đặt trong ngày này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment