Từ chiếc quan tài đặt giữa nhà đến lời hứa của Mỹ Linh

Với những sự đóng góp của Mỹ Linh, Nhật Thủy cùng các nhà hảo tâm, sẽ có thêm nhiều người dân nơi vùng lũ có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment