TT Obama gặp Donald Trump: ‘Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ’

Tổng thống Obama chia sẻ ông đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với ông Donald Trump tại Nhà Trắng trong khi tổng thống đắc cử nói ông trông đợi những cuộc gặp tiếp theo với ông Obama. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment