TT Obama dặn nước Mỹ: Dù có chuyện gì, mặt trời vẫn mọc

Tổng thống Obama trong đêm bầu cử mà ông cho là có thể tồi tệ nhất đối với nhiều người đã gửi đi thông điệp: "Dù có chuyện gì xảy ra, nước Mỹ vẫn vĩ đại nhất thế giới". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment