Trương Vệ Kiện cùng các diễn viên Hong Kong tiễn biệt Lam Khiết Anh

Một số đồng nghiệp cùng thời với nữ nghệ sĩ tới nhà thờ cầu nguyện cô an nghỉ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment