Trương Trí Lâm – Viên Vịnh Nghi 20 năm ở nhà thuê vẫn hạnh phúc

Trí Lâm cho rằng điều lãng mạn nhất anh làm cho Vịnh Nghi hơn 20 năm qua là đồng hành cùng cô cả khi vui lẫn lúc buồn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment