Trường ngừng tuyển sinh 6 năm, bộ yêu cầu tỉnh sửa 2 quyết định

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi Bộ LĐ-TBXH có văn bản yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phải sửa 2 quyết định sai dẫn đến trường bị ngừng tuyển sinh, đến nay tỉnh này vẫn không thực hiện. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment