Trung tâm ung bướu đi vào hoạt động

Ngày 30-4, tại TP HCM, Bộ Y tế tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Trung tâm có tổng vốn đầu tư 428 tỉ đồng (trong đó 250 tỉ đồng là vốn ngân sách nhà nước) gồm 12 tầng, 250 giường bệnh. Trung bình mỗi ngày, trung tâm đón tiếp từ 500-600 bệnh nhân ung thư, chủ yếu là bệnh nhân ngoại trú. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment