Trung tâm phát triển cộng đồng Ekocenter đầu tiên ở châu Á khánh thành

Vừa qua, UBND TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Tập đoàn Coca-Cola công bố khánh thành Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER đầu tiên ở Châu Á tại quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam. Mục tiêu ban đầu sẽ đặt 10 trung tâm có thể tự duy trì hoạt động tại Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment