Trung tá công an bị chém ba nhát khi can chồng đánh vợ

Từ chối đến trụ sở công an làm việc, người đàn ông đang đánh vợ đã cầm rìu chém trung tá công an, tấn công hai người khác vào can ngăn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment