Trung Quốc xây ở đá Chữ Thập không thay đổi được chủ quyền của Việt Nam

Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở đá Chữ Thập thuộc Trường Sa là vi phạm các thỏa thuận và không làm thay đổi được chủ quyền của Việt Nam tại đây. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment