Trung Quốc sắp mất ngôi công xưởng của thế giới

Các nhà sản xuất đã nhìn ra thế mạnh của Đông Nam Á và chỉ khoảng 10-15 năm tới, khu vực này sẽ thay thế Trung Quốc trở thành nơi tập trung các đơn hàng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment