Trung Quốc nói đã kiềm chế ở Biển Đông

Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố rằng nước này đã rất kiềm chế để không chiếm lại các đảo bị nước khác chiếm đóng trên Biển Đông dù đủ khả năng làm điều đó. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment