Trung Quốc ngang nhiên đặt bãi Chữ Thập vào ‘sự đã rồi’

Việc Trung Quốc lần đầu tiên công bố các hình ảnh về hoạt động trên đá Chữ Thập của Việt Nam cho thấy Bắc Kinh không giấu giếm trước dư luận quốc tế về việc họ thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment