Trung Quốc muốn mua thêm 200 tỷ USD hàng Mỹ

Bắc Kinh đã đề xuất tăng mua hàng Mỹ để giảm thâm hụt thương mại khổng lồ giữa hai nước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment