Trung Quốc muốn giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ

Đề xuất mà Trung Quốc đưa ra là một gói các biện pháp nhượng bộ thương mại và tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ, giúp nước này cắt giảm thâm hụt thương mại song phương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment