Trung Quốc mua quan hệ đánh bật Mỹ?

Thắng lợi cho Trung Quốc mang tính biểu tượng, còn sự thất bại của Mỹ là sự suy giảm quyền lực mềm.  >>  Mỹ kêu gọi đồng minh “nghĩ kỹ” trước khi gia nhập ngân hàng Trung Quốc Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment