Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu đến Biển Đông

Sáng qua một giàn khoan nước sâu hiện đại của Trung Quốc lên đường tới Biển Đông tác nghiệp. Hiện chưa rõ vị trí hoạt động của giàn khoan này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment