Trung Quốc có thể sở hữu hạm đội 6 tàu sân bay

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng nước này cần thêm 4 tàu sân bay để bảo vệ lợi ích ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment