Trung – Nhật cạnh tranh giành dự án ở Đông Nam Á

Trung Quốc và Nhật Bản ráo riết chạy đua để giành các dự án cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment