Trump thành Tổng thống, công đầu thuộc về hacker Nga

Người dân Mỹ có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng chiến thắng của Trump lại nhờ vào đóng góp không nhỏ của những hacker bên kia bờ Thái Bình Dương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment