Trump – Obama đều thể hiện uy quyền qua cách ngồi ở Nhà Trắng

Ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông Obama mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái tổng thống còn ông Trump thể hiện sự tự tin nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment