Trump nói lựa chọn khó khăn sau khi bỏ phiếu bầu tổng thống

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump nói "lựa chọn khó khăn" sau khi bỏ phiếu bầu tổng thống tại thành phố New York. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment