Trump muốn đoàn kết người dân trong ‘bài phát biểu chiến thắng’

Donald Trump chuẩn bị trước một bài diễn văn với tinh thần chủ đạo là đoàn kết người dân Mỹ để phát biểu nếu chiến thắng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment