Trump lấy lại Twitter, nói theo dõi kết quả từ Tháp Trump

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa thông báo trên Twitter rằng ông theo dõi kết quả bầu cử tại Tháp Trump ở Manhattan cùng gia đình và bạn bè. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment