Trump ‘kỷ niệm’ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Một năm đã trôi qua kể từ khi Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra cáo mối liên hệ giữa Nga và đội ngũ tranh cử Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment