Trump gặp Obama tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đã đến Nhà Trắng để gặp Tổng thống Barack Obama bàn bạc về việc chuyển giao quyền lực.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment