Trump ép các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ ca ngợi chiến thắng cá nhân sau khi các đồng minh NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment