Trump đi bỏ phiếu, lạc quan về kết quả ở bang chiến trường

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump cùng vợ đi bỏ phiếu tại thành phố New York trong Ngày bầu cử, tuyên bố mọi việc rất tốt tại các bang chiến trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment