Trump đại thắng, dân tới tận nơi phản đối xuyên đêm

Ngay sau khi kết quả bầu cử Mỹ được xác định khuya 8/11, hàng nghìn người dân thành phố Chicago đổ về tòa nhà khách sạn mang tên ông Trump để phản đối. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment