Trump cùng đại gia đình ra mắt sau khi thắng cử tổng thống

Sau những giờ chờ đợi kiểm phiếu ở các bang, người ủng hộ Donald Trump đã được thấy ứng viên này bước ra sân khấu tại New York để tuyên bố thắng cử tổng thống Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment