Trump – Clinton so kè quyết liệt tại các bang chiến trường cuối cùng

Hillary Clinton và Donald Trump so kè quyết liệt tại các bang chiến trường cuối cùng, có thể quyết định thắng bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment