Trùm săn cá voi Iceland: ‘Việc này chẳng có gì sai trái cả’

Công ty của Kristjan Loftsson là doanh nghiệp cuối cùng trên thế giới vẫn đang săn bắt cá voi vây. Tuyên ngôn của ông: "Nếu không gây hại cho môi trường, bạn cứ việc săn". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment