Trực thăng tương lai của Mỹ lần đầu bay hành trình

V-280 Valor, trực thăng tương lai của quân đội Mỹ, vừa tiến hành chuyến bay hành trình đầu tiên với tốc độ 350 km/h. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment