Trồng cây mắc ca ở Tây Nguyên: Đề xuất đột phá của LienVietPostBank

Ngày 6/2 tới, tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Kinh tế TW Đảng và Tỉnh ủy - UBND Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo chiến lược phát triển cây mắc ca tại khu vực Tây Nguyên. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment