Trọn một lời thề

(Dân trí) - Yêu nhau, dù đến cả cái nắm tay cũng chưa dám nhưng đằng đẵng bao nhiêu năm trời, bà vẫn đợi người lính ấy trở về. Bà bảo, lời thề với lính thiêng liêng lắm. Ông tin bà nên bà không thể phụ ông. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment