Trộm phá 2 lớp cửa lấy 30 lượng vàng

Chủ tiệm vàng thức dậy bước xuống cầu thang tá hỏa thấy nắp tủ trưng bày trang sức bị bật tung. Toàn bộ hơn 30 lượng vàng đã bị lấy mất. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment