Trộm đột nhập đền, chùa lấy cắp nhiều đồ cổ

Hàng chục lần đột nhập đền, chùa ở Thái Bình, nhóm trộm chuyên nghiệp đã lấy cắp nhiều đồ thờ giá trị để bán cho người mê đồ cổ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment