Trở lại câu lạc bộ 500 tỷ USD, giá trị Tencent ngang Facebook

Facebook thống trị thế giới, còn Tencent thống trị thị trường Trung Quốc. Nếu chỉ so sánh riêng về ngành truyền thông mạng xã hội, quy mô hai thị trường này như nhau. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment