Trâu rừng bất ngờ húc tung nghé con lên trời

Cảnh khó tin xảy ra tại một khu bảo tồn ở Nam Phi khi con trâu rừng húc tung một con nghé con lên cao. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment