Tranh luận về tự do ngôn luận lan khắp thế giới

Việc tạp chí trào phúng Charlie Hebdo tiếp tục đăng biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi làm dấy lên tranh cãi về giới hạn của tự do ngôn luận và sự tôn trọng với đức tin tôn giáo. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment