Tranh cổ động kháng chiến của Việt Nam trong mắt họa sĩ nước ngoài

Bắt mắt, không tốn kém và hiệu quả, những bức tranh và áp phích cổ động của các họa sĩ thời chiến ở Việt Nam mang những thông điệp có khả năng trường tồn với thời gian, họa sĩ Richard Di San Marzano nhận định. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment