Tranh cãi về luật khiến Clinton bại trận dù có nhiều cử tri ủng hộ hơn Trump

Bầu cử tổng thống Mỹ theo phương thức đại cử tri bị phản đối vì không bảo đảm dân chủ nhưng nó vẫn tồn tại vì các lý do lịch sử và vấn đề pháp lý phức tạp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment