Trang web của Thủ tướng Đức bị tấn công

Các website của Thủ tướng Angela Merkel và quốc hội Đức hôm nay bị tê liệt trong vài giờ, nghi do một nhóm tin tặc thân Nga tấn công. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment