Trắng đêm cứu nguy Cửa Đại

Mấy ngày qua, gió lớn khiến cho bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 300 m bị biển “ngoạm” sâu thêm vào bên trong, có đoạn hơn 5 m. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment