Trả lương chậm quá 15 ngày, chủ sử dụng lao động phải trả thêm tiền

(Dân trí) - Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment