TPHCM “trễ hẹn” nhiều chỉ tiêu môi trường

(Dân trí) - Ước đến hết năm 2015, chỉ có 10/20 khu dân cư có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường (tỷ lệ 50%). Trong khi đó, các nhà máy chỉ xử lý được khoảng 13% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment