TP HCM cởi mở để đón sóng đầu tư

“Vui lòng khách đến, vừa lòng khách... đầu tư” Một chuyên gia nói với Tiền Phong rằng, nếu bạn đến một vùng đất không mến khách, không lịch sự, nhiều nhiễu nhương, chắc chắn bạn sẽ không muốn quay lại, chưa nói đến ý tưởng sẽ gắn cuộc sống mình... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment